Магнитни карти

Карти с магнитни ленти се използват основно за гифт карти, карти за лоялни клиенти и членски карти. Те се използват често и за контрол на достъп като ID карти. Магнитната лента е носител на графична и електронночетима информация. Тя може да бъде 2 вида – HiCo (висока коерцитивност) и LoCo (ниска коерцитивност). Магнитните ленти с висока коерцитивност са по-трудни за изтриване и са по-подходящи за карти, които се използват често или ще се използват по-дълго време. Магнитните ленти с ниска коерцитивност изискват по-слаба магнитна енергия за запис на информация и съответно са с по-ниска издръжливост.
Магнитната лента се състои от три писти. На първа писта по ISO стандарт могат да се записват до 79 буквено-цифрови символа, на втора – до 40 цифрови символа, и на трета писта – до 104 цифрови символа.

Responsive Menu Clicked Image