IDEMIA ID-One™ Cosmo V8.1 IAS ECC V2

IDEMIA ID-One™ Cosmo V8.1 IAS ECC V2 е dual-interface (контактен § безконтактен) смарт карта, базирана на Java технология за множество приложения в една карта.
Съвмесима с последните международни стандарти:
– JavaCard™ 3.0.4, Global Platform v2.2.1
– ISO/IEC 7816 parts 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 and 9
– ISO/IEC 14443 Type A
ID-One™ Cosmo V8.1 R2 е сертифицирана по Common Criteria:
– EAL5+ без апликация
– EAL5+ PP SSCD с IAS ECC V2 аплет
Паметта на картата е 144КВ за данни и допълнителни аплети.
ID-One™ Cosmo V8.1 може да се използва в PKI среда. Поддържа RSA до 4096 bits, EC, AES до 256 bits и хеш функция SHA3-512. Поддържа DAP RSA (variant 1 and variant 2), GP секюрити протоколи SCP02 и SCP03. Може да се използва за съхранене на пръстова биомерия с възможност за Match-On-Card. Match-On-Card алгоритъмът е сертифициран по MINEX II стандарт и съвместим с ISO 19794-2 формат за обмяна на биометрични данни.

Responsive Menu Clicked Image