NFC тагове

Технологията Near Field Communication (NFC) е набор от комуникационни протоколи, които позволяват на две електронни устройства (едно от които често е обикновено преносимо устройство като смартфон, таблет и други), да си комуникират електронно и да се прехвърля безжично информация между тях, когато са в близост до 4-5 см едно от друго. Обичайно тези устройства са самостоятелни NFC тагове или са мобилни смарт устройства с вградени NFC тагове и антени за безжична комуникация. Най-често таговете са под формата са стикери за залепване към или вграждане в различни предмети. Обемът на съхраняваните данни варира в зависимост от вида на NFC тагове – различните тагове имат капацитет на паметта между 96 и 8192 байта. Тези данни са само четими или и записваеми и променяеми при определени условия и за определени видове NFC тагове.

Приложенията включват сигурно съхранение на личните данни – например дебитна или кредитна карта, данни програма за лоялност, лични идентификационни номера (ПИН), контакти. NFC тагове и устройства се използват в безконтактни системи за разплащане, по подобие на безконтактните кредитни карти или в електронни ваучери (билети), и позволяват мобилно разплащане. NFC се използва още за социални мрежи, за споделяне на контакти, снимки, видео или файлове. NFC тагове (етикети) могат да бъдат персонализирани – кодирани от техните производители или записваеми в последствие. NFC устройствата могат да действат като електронни документи за самоличност, както и за идентификатори за отключване на логически или физически защитни механизми.

NFC card emulation — позволява NFC-съвместимо устройство като смартфони да изпълнява ролята на платежна смарт карти, което позволява на потребителите да извършват сделки, такива като плащане или за издаване на билети.
NFC reader/writer — позволява NFC-съвместимо устройство като смартфони да чете информация, съхранявана на евтини NFC етикети, вградени в етикетите на стоки или smart рекламни материали.
NFC peer-to-peer — позволява две NFC-устройства да комуникират едно с друго, за да обменят информация.

Стандартите са формулирани от NFC Форум. Тази организация е обединение на производители и разработчици и е отговорна за развитието и разпространението на технологията, за определяне на стандарти и да удостоверява съответствието на устройствата със стандарта. Стандартите за NFC обхващат комуникационни протоколи и формати при обмена на данни, и се основават на съществуващите стандарти за радиочестотна идентификация (RFID), включително ISO / IEC 14443 и FeliCa, ISO / IEC 18092, и тези определени от NFC Форум. В допълнение – групата GSMA към форума разработва платформата за внедряване на GSMA NFC стандарти при проектирането и производството на мобилни смартфони.

Responsive Menu Clicked Image