NXP MIFARE Classic 1K Card S50

Популярната карта MIFARE Classic 1K от NXP работи при честота от 13.56 MHz, в съответствие със стандарт ISO 14443A и предлага 1К байта R/W памет, която може да бъде използвана за многобройни приложения.
Картите MIFARE Classic работят на разстояние до 10 cm от четеца, в зависимост от неговата мощност.
Картите се доставят като чисти, бели PVC карти с възможност за печат с размер и дебелина, съобразени с ISO стандарт. Картите съдържат оригинални NXP чипове и са изработени от най-качествените матерали по най-добрите методи, за да осигурят максимална работоспособност, надеждност и съвместимост.

Responsive Menu Clicked Image