Oberthur ID-One Prime


ID-One Prime е контактна смарт карта на Oberthur, който е предназначен за идентификация в различни приложения.
Oberthur ID-One Prime е смарт карта със собствена (Native) операционна система поддържаща файлови структури по ISO стандарт и възможности за настройка на секюрити атрибути, което позволява работа с множество приложения с различни конфигурации. Съвместим със стандарти ISO/IEC7816 Part 1-9.
Например, ID-One Prime може да се използва едновременно като ID карта, аналогично на ICAO паспорт с BAC сигурна комуникация и свидетелство за правоуправление с BAP-1 комуникация.
Паметта на картата е 60K. Поддържа криптографски алгоритми 3DES и хеш функции.
ISO secure messaging по стандарти на ICAO и ISO18038-3 документи.

Responsive Menu Clicked Image