Oberthur ID-One Token Slim


Oberthur ID-One Token Slim e токен даващ възможност за логически и физически контрол на достъп в едно устройство. Токенът е базирана на Java технология за множество приложения в една карта.
Съвмесима с последните международни стандарти:
– JavaCard™ 2.2.2, Global Platform v2.1.1
– ISO/IEC 7816 parts 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 and 9
– ISO/IEC 14443 Type A
Сертифицирана е по Common Criteria:
– EAL5+ without application
– EAL4+ PP SSCD with the IAS ECC applet
– EAL4+ PP-BAC, EAC, BAP, EAP с LDS applet
ID-One Token Slim може да се използва в PKI среда. Поддържа RSA2048bits, EC, AES и хеш функции. Поддържа GP секюрити протоколи SCP 01, SCP02 и SCP03. Може да се използва за съхранене на пръстова биомерия с възможност за Match-On-Card. Match-On-Card алгоритъмът е сертифициран по MINEX II стандарт и съвместим с ISO 19794-2 формат за обмяна на биометрични данни.
ID-One Token Slim е напълно интегриран в Oberthur Technologies middleware (Authentic WebPack, AWP) и позволява да се полzва за ID, логически контрол на достъп, физически контрол на достъп, цифрови сертификати и криптиране на данни.

Responsive Menu Clicked Image