Re-write карти

Re-write картите са пластмасови карти по стандарт ISO 7810 и са приложими за многократен печат и персонализация на картови принтери с re-write функционалност. Стандартните им размери са съответно: ширина 85,6 mm; височина 53,98 mm и дебелина 0,76 mm. При печат rewrite cards се оцветяват с черно или синьо. Използват се за печат на данни (едноцветни снимки, ивена, номера, дати) за временна идентификация на лица – обичайно посетители в дадени зони с контролиран достъп. Ползата е многократната употреба (до 500 пъти) и липсата на разходи за консуматив за печат, и екологичен ефект от спестяване печата на 500 стандартни карти, използвани еднократно. Картите могат да бъдат с магнитна лента, с чип, или комбинирани.

re-write карти

Responsive Menu Clicked Image