Контактен смарткартов четец ACR39U-UF с USB type C

Компактният смарткартов четец ACR39U-UF е от най-новите продукти на ACS, съобразен с еволюцията в USB стандартите. Този съвсем малък четец е с USB Type C конектор.
ACR39U-UF използва същия корпус като ACR39U серията. Поддържа ISO 7816 смарт карти и различни карти с памет, както и всички видове микропроцесорни карти по протокол T=0 и T=1 и карти памет.
За разлика от старите USB кабели, при Type C няма значение коя страна на кабела сочи нагоре, за да се свърже. Покрива PC/SC и CCID стандарти, като запазва устройството съвместимо с настоящите приложения спецификациите на USB. ACR39U лесно може да бъде интегриран в компютърна среда или мобилно-базирана среда. Неговите драйвери са съвместими с операционни системи като Windows®, Solaris, Linux®, и Mac OS®. Също така може да се ползва и в мобилни устройства под Андроид от версия 3.1 нагоре.

 

 • USB 2.0 Full Speed Interface
 • USB Type C Connector
 • Plug and Play – CCID support brings utmost mobility
 • Smart Card Reader:
  • Supports ISO 7816 Class A, B, and C (5 V, 3 V, 1.8 V) cards
  • Supports CAC
  • Supports SIPRNET Card
  • Supports J-LIS Card
  • Supports microprocessor cards with T=0 or T=1 protocol
  • Supports memory cards
  • Supports PPS (Protocol and Parameters Selection)
  • Features Short-Circuit Protection
 • Application Programming Interface:
  • Supports PC/SC
  • Supports CT-API CT-API (through wrapper on top of PC/SC)
 • Supports Android™ 3.1 and later

Електронно правителство
Банкиране и плащания
Електронно здравеопазване
Мрежова сигурност
Контрол на достъп
Инфраструктура с публичен ключ (PKI)
Електронен портфейл и клиентска лоялност

Драйвери:
MSI Installer for PC/SC Driver (32-bit).zip
MSI Installer for PC/SC Driver (64-bit).zip

Актуални драйвери за различните операционни системи
и повече информация – на страницата на ACS – тук

Ръководства и спецификации:
Презентация на ACR39U.pdf
Техническа спецификация на ACR39U.pdf
Ръководство за ACR39U.pdf

ACR39U-UF Smart Card Reader is one of ACS’s latest products addressing the evolution of USB standards. This palm-sized reader features a USB Type C connector.  The USB Type C Connector features reversible plug orientation and cable direction to fit mobile to device product designs for future smart card applications.

ACR39U-UF uses the same core as the ACR39U Series. It supports ISO 7816 smart cards and various memory cards, as well as microprocessor cards with T=0, T=1 protocols.

Unlike an older USB cable, it doesn’t matter which side is up with a Type-C plug; you can insert it either way. It complies with PC/SC and CCID standards, keeping the device compatible with current applications under USB specifications. ACR39U Smart Card Reader can easily be integrated to a computer-based and mobile device-based environment. Its drivers are compatible with operating systems such as Windows®, Solaris, Linux®, and Mac OS®. In addition, ACR39U-UF may be used on mobile devices running on Android™ versions 3.1 and later.

 

 • USB 2.0 Full Speed Interface
 • USB Type C Connector
 • Plug and Play – CCID support brings utmost mobility
 • Smart Card Reader:
  • Supports ISO 7816 Class A, B, and C (5 V, 3 V, 1.8 V) cards
  • Supports CAC
  • Supports SIPRNET Card
  • Supports J-LIS Card
  • Supports microprocessor cards with T=0 or T=1 protocol
  • Supports memory cards
  • Supports PPS (Protocol and Parameters Selection)
  • Features Short-Circuit Protection
 • Application Programming Interface:
  • Supports PC/SC
  • Supports CT-API CT-API (through wrapper on top of PC/SC)
 • Supports Android™ 3.1 and later
Dimensions 72.2 mm (L) × 69.0 mm (W) × 14.0 mm (H)
Contact Smart Card Interface
 • Number of Slots: 1 Full-sized Card Slot
 • Standard: ISO 7816 Parts 1-3, Class A, B, C (5 V, 3 V, 1.8 V)
 • Protocol: T=0; T=1; Memory Card Support
 • Others: CAC, PIV, SIPRNET, J-LIS Smart Cards
Compliance / Certifications
 • EN 60950/IEC 60950, ISO 7816, USB Full Speed, PC/SC, CCID, EMV Level 1 (Contact), TAA (US), J-LIS (Japan), VCCI (Japan), PBOC (China), CE, FCC, WEEE, RoHS 2, REACH
 • Microsoft® WHQL
Operating System Support
 • Windows®
 • Linux®
 • Mac OS®
 • Solaris
 • Android™
 • e-Government
 • Banking & Payment
 • e-Healthcare
 • Network Security
 • Access Control
 • Public Key Infrastructure
 • e-Purse & Loyalty
Responsive Menu Clicked Image