Баркод карти

Предлаганите пластмасови карти са по стандарт ISO 7810 са без чип и са приложими за печат и персонализация с различни видове баркод (1D или 2D) на всички картови принтери. Стандартните им размери са съответно: ширина 85,6 mm; височина 53,98 mm и дебелина 0,76 mm. Използват се за печат на номера и данни за идентификация чрез баркод. Самите баркод-ове се генерират автоматично от специализираните програми за управление на картовите принтери – необходимо е само да се подаде информацията, която трябва да се кодира. Най-популярните баркод стандарти, използвани за печат на карти са EAN-13, EAN-8, Code128, както и матричния баркод, популярен като QRcode. Повече за видовете баркод и използването им може се прочете тук: https://bg.wikipedia.org/wiki/Баркод или тук: https://en.wikipedia.org/wiki/Barcode , а за матричния QRcode тук: https://en.wikipedia.org/wiki/QR_code


Responsive Menu Clicked Image