Смарткартов четец на пръстови отпечатъци FS88HS

Скенерът за пръстови отпечатъци и смарткартов четец Futronic FS88HS комбинира скенера за пръстови отпечатъци FS88H USB2.0 PIV и смарткартовия четец ISO7816 в едно устройство. FS88H покрива стандарта Federal Information Processing Standard 201(FIPS 201) за лична автентикация Personal Identification Verification (PIV) на федерални служители и работодатели. Продуктът е включен в списъка с одобрени продукти на програмата за оценяване FIPS 201 на Американската агенция GSA.

FS88HS може да изпълнява всички функции на FS88H. Може да се използва и само като скенер за пръстови отпечатъци със стандартния софтуер на Futronic. Четецът за смарт карти в FS88HS може да разчита всяка смарт карта, съвместима със стандарт ISO7816, следователно устройството може да бъде използвано и като самостоятелен четец за смарт карти.

Скенерът за пръстови отпечатъци и четецът за смарт карти могат да бъдат комбинирани за изпълнение на двустепенна автентикация – пръстов отпечатък, запаметен в смарт карта (която се носи от проверяваното лице) се сравнява с пръстов отпечатък, сканиран по време на проверката. Това може да бъде изпълнено чрез Fingerprint Recognition Software Development Kit (SDK) на Futronic.
.

Общи спецификации

 • USB 2.0 интерфейс, plug and play
 • USB 2 метра стандартен кабел
 • Размери, 65 x 94 x 49 mm
 • Тегло, 210 g
 • Работна темпратура: -10 до +55 C

Спецификации-Fingerprint скенер

 • Размер на сканиращия прозорец: 16.26×24.38mm
 • Резолюция на изображението: 320×480 pixel, 500 DPI
 • Формат на изображението 8 bit 256 grayscale
 • Размер на файла с необработени данни 150K byte
 • Live Finger Detection (LFD) за разпознаване на фалшиви пръсти
 • Уникален сериен номер, програмиран към USB Device Descriptor
 • 16K Byte памет за съхранение на приложни данни

Спецификации-Смарт картов четец

 • ACS AC1038 чип на четеца
 • Поддръжка на SLE4418/28/32/42 карти с памет
 • Поддръжка на карти с I2C bus протокол (от 1K bits до 1024K bits) и карти със защитена памет (Atmel AT88SC153 и AT88SC1608)
 • Сертификация: ISO7816, PC/SC, EMV
 • Поддръжка на PPS (Protocol and Parameters Selection) с 1743-305200 bps при четене и запис в смарт карти

 

Софтуер

The Futronic FS88HS Fingerprint Smart Reader combines Futronic’s FS88H USB2.0 PIV Fingerprint Scanner and ISO7816 smart card reader into one device. FS88H meets the US Federal Information Processing Standard 201(FIPS 201) for Personal Identification Verification (PIV) of Federal Employees and Contractors. It is also listed in the US General Services Administration (GSA) FIPS 201 Evaluation Program Approved Product List.

FS88HS has exactly all features of FS88H. It can be used as purely fingerprint scanner with all Futronic’s standard software. The smart card reader in FS88HS can handle any ISO7816 compatible smart card. So that it can also be used as a standalone smart card reader.

Fingerprint scanner and the smart card reader can be combined to do two-factor authentication. That is, registered fingerprint is can be stored on the smart card (carried by user) which is read into PC to match with a freshly captured fingerprint from fingerprint scanner at the time of authentication. This can be achieved by using Futronic’s Fingerprint Recognition Software Development Kit (SDK).

 • Specification-general
  • USB 2.0 compatible interface, plug and play device
  • With a 2M standard USB cable
  • Small size, 65 x 94 x 49 mm
  • Light weight, 210 gram
  • Operation temperature: -10 to +55 Degree Celsius

  Specification-Fingerprint scanner

  • Fingerprint scanning window size is 16.26×24.38mm
  • Image resolution is 320×480 pixel, 500 DPI
  • Image format is 8 bit 256 grayscale
  • Raw fingerprint image file size is 150K byte
  • With Live Finger Detection (LFD) feature
  • Unique serial number programmed to USB Device Descriptor
  • With 16K Byte memory for application-specific data storage

  Specification-Smart card reader

  • ACS AC1038 Reader Chip
  • Full speed interface to PC with simple command structure
  • Supports SLE4418/28/32/42 memory cards
  • Supports most common memory-based smart cards, including I2C bus protocol cards(from 1K bits up to 1024K bits) and secure memory cards (Atmel AT88SC153 and AT88SC1608)
  • Certificate of conformance: ISO7816, PC/SC, EMV Certified
  • Support PPS (Protocol and Parameters Selection) with 1743-305200 bps in reading and writing smart cards

  карти

 

Софтуер

Responsive Menu Clicked Image