ACR1281U-C2

ACR1281U-C2 UID е картов четец на безконтактни карти, който автоматично прочита уникалния идентификационен номер (UID) карти по стандарт ISO 14443 части 1-4 А/В.
ACR1281U-C2 UID е съвместим със стандарта HID (Human Interface Device) и не се изисква инсталиране на драйвер по време на интеграцията в компютърна среда. Поддържа Microsoft® Windows, Linux и други embedded системи.

Responsive Menu Clicked Image