Токън ACR122T USB NFC

Безконтакният смарткартов четец ACR122T NFC е токен версията на ACR122U NFC четец. ACR122T е специално създаден за  Near Field Communication (NFC) приложения. Разработен на базата на 13.56 MHz безконтактна (RFID) технология и ISO/IEC 18092 стандарт за NFC, той поддържа не само MIFARE® и ISO 14443 Type A и B карти, но и всички четири вида NFC тагове.
ACR122Т e plug-and-play USB устройство, съвместимо с PC/SC, което позволява съвместна работа с различни системи и приложения. Подходящо е за защитена лична идентификация и онлайн микро-плащания, включително log-on на компютър, електронни разплащания, онлайн банкиране и мрежова автентикация.

 • USB 2.0
 • CCID съвместимост
 • Смарткартов четец:
  • Четене/запис скорост до 424 kbps
  • Вградена антена за безконтактен таг достъп, картата се прочита от до 50 mm (според вида на тага)
  • Поддържа ISO 14443 Type A и B, MIFARE, FeliCa, and all 4 types of NFC (ISO/IEC 18092) tags
  • Built-in anti-collision feature (only 1 tag is accessed at any time)
 • Application Programming Interface:
  • Supports PC/SC
  • Supports CT-API (through wrapper on top of PC/SC)
 • Peripherals:
  • User-controllable bi-color LED
 • Supports Android™ OS 3.1 and above

 • Електронно правителство
 • Банкиране и плащания
 • Здравеопазване
 • Контрол на достъп
 • Мрежова сигурност
 • Електронни портфейли и клиентска лоялност
 • Обществен транспорт

Драйвери:
MSI Installer for PC/SC Driver (32-bit).zip
MSI Installer for PC/SC Driver (64-bit).zip

Актуални драйвери за различните операционни системи
и повече информация – на страницата на ACS – тук


Ръководства и спецификации:
Презентация на ACR122T.pdf
Техническа спецификация на ACR122T.pdf

The ACR122T NFC Contactless Smart Card Reader is the token version of the ACR122U NFC Reader. ACR122T is especially designed for Near Field Communication (NFC) applications requiring great portability and utmost user convenience. Developed based on 13.56 MHz contactless (RFID) technology and the ISO/IEC 18092 standard for NFC, it supports not only MIFARE® and ISO 14443 Type A and B cards, but also all four types of NFC tags.

ACR122T is a plug-and-play USB device with CCID and PC/SC compliance, ensuring interoperability with different systems and applications. It is ideal for secure personal identity verification and online micro-payment transactions, including computer log-on, e-payment, home banking and network authentication.

 • USB 2.0 Full Speed Interface
 • CCID Compliance
 • Smart Card Reader:
  • Read/write speed up to 424 kbps
  • Built-in antenna for contactless tag access, with card reading distance of up to 50 mm (depending on tag type)
  • Supports ISO 14443 Type A and B, MIFARE, FeliCa, and all 4 types of NFC (ISO/IEC 18092) tags
  • Built-in anti-collision feature (only 1 tag is accessed at any time)
 • Application Programming Interface:
  • Supports PC/SC
  • Supports CT-API (through wrapper on top of PC/SC)
 • Peripherals:
  • User-controllable bi-color LED
 • Supports Android™ OS 3.1 and above
Dimensions 75.0 mm (L) x 30.0 mm (W) x 12.7 mm (H)
Interface USB Full-Speed
Operating Distance Up to 30 mm (depends on the tag type)
Supply Voltage Regulated 5 V DC
Supply Current 200 mA (operating); 50 mA (stand-by); 100 mA (normal)
Operating Temperature 0 – 50 °C
Operating Frequency 13.56 MHz
Smart Card Interface Support
 • ISO14443 Type A & B
 • MIFARE
 • FeliCa
 • 4 types of NFC (ISO/IEC18092) tags
Compliance / Certifications
 • ISO 18092, ISO 14443, PC/SC, CCID, EN60950/ISO 60950, CE, FCC, MIC, KC, VCCI,  RoHS 2,  USB Full Speed, Microsoft® WHQL
Operating System Support
 • Windows®
 • Win CE 5.0 and 6.0
 • Linux®
 • Mac OS®
 • Android™ 3.1 and above
  • e-Government
  • Banking & Payment
  • e-Healthcare
  • Network Security
  • Access Control
  • e-Purse & Loyalty
  • Transportation
Responsive Menu Clicked Image