ACOS5-64 Client Kit

ACOS5-64 Client Kit е пакет с решения за управление на цифрови сертификати. Съдържа приложения за управление на токени, драйвери, ръководства, които дават възможност за интегриране на картата/токена в PKI среда.

Пакетът съдържа две версии на софтуера – Admin и User. Admin пакетът е предназначен за CA (Certificate Authorities), RA (Registration Authorities) за администриране, подготовка и инициализация на смарт карти/токени за използване в PKI среда. User пакетът е за крайни потребители, които ползват PKI приложения за идентификация и подписване на документи.

Съдържание на ACOS5-64 Client Kit

Смарт карти:

 • 5 x Full-Sized ACOS5-64 Card

CD-ROM Admin пакет:

 • ACS-Certificate Management Utility
 • ACS CSP, ACS KSP, and ACS PKCS #11 Middleware
 • Admin Package Manual
 • ACS Unified PC/SC Driver

CD-ROM User пакет:

 • ACS Unified PC/SC Driver
 • ACS-Certificate Management Essentials
 • ACS CSP, ACS KSP, and ACS PKCS #11 Middleware
 • User Package Manual

Client Kit характеристики
ACS Middlewares е съвместим с:

 • PCKS #11
 • Microsoft® CSP
 • Microsoft® CNGWin XP x64, Win Vista x64, Win 7 x64

 

The client kit поддържа следните приложения:

 • Internet Explorer
 • Mozilla Firefox
 • Microsoft® Office
 • Microsoft® Outlook
 • Windows Log-On
 • Thunderbird
 • Open Office
 • Adobe Acrobat Reader

Поддръжна на операционни системи

 • Win 7, Win 8.1, Win 10
 • Win 7 x64, Win 8.1 x64, Win 10 x64

 

Responsive Menu Clicked Image