Контактен смарткартов четец ACR38U-I1

С бързия растеж на технологиите нарастват и кражбите на електронни данни. Това подчертава нуждата от сигурност на електронните данни и интеграция на смарткартовата технологията в сегашната IT инфраструктура. Следвайки тази тенденция, смарткартовият четец ACR38U-I1 комбинира усъвършенствана технология и модерен дизайн, за да отговори на високите изисквания на базираните на смарт карти приложения в разплащателните системи и електронната идентификация, където високото ниво на защита е задължително условие.
ACR38U-I1 e универсален четец с USB интерфейс за работа със стандартни по размер смарт карти. Чете и записва всички видове микропроцесорни карти по протокол T=0 и T=1 и карти памет. Приложения – електронен подпис, системи за идентификация, системи за контрол на достъп до PC, програми за лоялни клиенти и др.
Съвместим с ISO 7816 и EMV Leve 1 спецификации. Поддържа ISO 7816 Class A, B и C ( 5V, 3 V и 1.8 V) карти.
Възможно е да се поръча с допълнителен вграден SAM (Security Access Module) слот за приложения с повишени изисквания за сигурност.

Поддържа ISO 7816 Class A, B и C (5 V, 3 V, 1.8 V) карти
Поддържа CAC (Common Access Card)
Поддържа PIV (Personal Identity Verification) Card
Поддържа микропроцесорни карти с T=0 или T=1 протокол
Поддържа карти с памет:
I2C карти Cards following the I2C bus protocol (free memory cards), including:
Atmel: AT24C01 / 02 / 04 / 08 / 16 / 32 / 64 / 128 / 256 / 512 / 1024
SGS-Thomson: ST14C02C, ST14C04C
Gemplus: GFM1K, GFM2K, GFM4K, GFM8K
Карти с 256 байта EEPROM и записand write protect function, including: SLE4432, SLE4442, SLE5532, SLE5542
Cards with intelligent 1K bytes EEPROM and write-protect function, including: SLE4418, SLE4428, SLE5518, SLE5528
Cards with ‘104’ type of EEPROM non-reloadable token counter cards, including: SLE4406, SLE4436, SLE5536, SLE6636
Cards with secure memory IC with password and authentication, including: AT88SC153, AT88SC1608
Cards with Intelligent 416-Bit EEPROM with internal PIN check, including: SLE4404
Cards with Security Logic with Application Zone, including: AT88SC101, AT88SC102, AT88SC1003
Поддържа PPS (Protocol and Parameters Selection)
Features Short Circuit Protection
Application Programming Interface:
Supports PC/SC
Supports CT-API (through wrapper on top of PC/SC)

 • Електронно правителство
 • Банкиране & плащания
 • Електронно здравеопазване
 • Мрежова сигурност
 • Контрол на достъп
 • Инфраструктура с публичен ключ (PKI)
 • Електронен портфейл и клиентска лоялност

 

Драйвери:
MSI Installer for PC/SC Driver (32-bit).zip
MSI Installer for PC/SC Driver (64-bit).zip

Актуални драйвери за различните операционни системи
и повече информация – на страницата на ACS – тук

Ръководства и спецификации:
Презентация на ACR38U-I1.pdf
Техническа спецификация на ACR38U-I1.pdf
Ръководство за ACR38U-I1.pdf

Онлайн магазин
With the rapid growth of technology comes increases in electronic data theft. This emphasizes the need to secure electronic data,and therefore the integration of smart card technology into current IT infrastructures. Following this trend, ACR38U-I1 Smart Card Reader Series combines sophisticated technology and modern design to meet stringent requirements in smart card-based applications, such as payment systems and electronic identification, where a high level of security is becoming more essential.

Being compliant with the CCID specification, ACR38U-I1 features plug-and-play readers to eliminate the need for driver installation and driver-system compatibility assessment. Its USB interface facilitates communication between a computer and a smart card very easily, allowing for seamless implementation of smart card-based applications in a PC environment.

ACR38U-I1 is compliant with ISO 7816 and EMV Level 1 specifications. It supports ISO 7816 Class A, B and C ( 5V, 3 V and 1.8 V) cards, including all microprocessor cards with T=0, and T=1 protocols, as well as most of the popular memory cards in the market.

Also available as an option is ACR38U-SAM, where a Security Access Module (SAM) slot is built into the reader to reinforce various high-security applications.

 • Supports ISO 7816 Class A, B and C (5 V, 3 V, 1.8 V) card
 • Supports CAC (Common Access Card)
 • Supports PIV (Personal Identity Verification) Card
 • Supports microprocessor cards with T=0 or T=1 protocol
 • Supports memory cards:
  • Cards following the I2C bus protocol (free memory cards), including:
   • Atmel: AT24C01 / 02 / 04 / 08 / 16 / 32 / 64 / 128 / 256 / 512 / 1024
   • SGS-Thomson: ST14C02C, ST14C04C
   • Gemplus: GFM1K, GFM2K, GFM4K, GFM8K
  • Cards with intelligent 256 bytes EEPROM and write protect function, including: SLE4432, SLE4442, SLE5532, SLE5542
  • Cards with intelligent 1K bytes EEPROM and write-protect function, including: SLE4418, SLE4428, SLE5518, SLE5528
  • Cards with ‘104’ type of EEPROM non-reloadable token counter cards, including: SLE4406, SLE4436, SLE5536, SLE6636
  • Cards with secure memory IC with password and authentication, including: AT88SC153, AT88SC1608
  • Cards with Intelligent 416-Bit EEPROM with internal PIN check, including: SLE4404
  • Cards with Security Logic with Application Zone, including: AT88SC101, AT88SC102, AT88SC1003
 • Supports PPS (Protocol and Parameters Selection)
 • Features Short Circuit Protection
 • Application Programming Interface:
  • Supports PC/SC
  • Supports CT-API (through wrapper on top of PC/SC)

 • e-Government
 • Banking & Payment
 • e-Healthcare
 • Network Security
 • Access Control
 • Public Key Infrastructure
 • e-Purse & Loyalty

 

Responsive Menu Clicked Image