ACR38U (CCID) SDK

The ACR38U (CCID) SDK is a complete package containing all the vital components required for the development of smart card applications. The ACR38U (CCID) SDK provides developers with tools and utilities and sample codes, which enable the convenient and effective incorporation of smart cards into their solutions.

ACR38U (CCID) SDK Content

Smart card reader:
• 1 x ACR38U-I1 Smart Card Reader

Smart cards/tokens:
• 5 x ACOS3 Microprocessor Smart Cards
• 5 x SLE 5528 Memory Cards
• 5 x SLE 5542 Memory Cards

CD-ROM
• ACS Smart Card and Reader Tool
• Other Tools & Utilities
• Sample codes:
– Active X
– Java (x86/x64)
– Linux C++ (x86/x64)
– Microsoft Visual Basic 6.0
– MS Visual Basic .NET 2008 (x86/x64)
– MS Visual C# .NET (x86/x64)
– MS Visual C++ (x86/x64)
• Smart card reader drivers
• Reference manuals

SDK Operating System Support
• Win 2000, Win XP, Win Vista, Win 7
• Win XP x64, Win Vista x64, Win 7 x64

ACR38U (CCID) SDK е развоен комплект, който съдържа всички необходими компоненти за създаване на приложения за смарт карти. В комплекта са включени помощни програми и примерни кодове за ефективна интеграция на смарт карти в решения.

Съдържание на комплекта

Смарт картов четец:

 • 1 x ACR38U-I1 Smart Card Reader

Смарт карти/токени:

 • 5 x ACOS3 Microprocessor Smart Cards
 • 5 x SLE 5528 Memory Cards
 • 5 x SLE 5542 Memory Cards

CD-ROM

 • ACS Smart Card и Reader Tool
 • Помощни програми
 • Примерни кодове на:
  – Active X
  – Java (x86/x64)
  – Linux C++ (x86/x64)
  – Microsoft Visual Basic 6.0
  – MS Visual Basic .NET 2008 (x86/x64)
  – MS Visual C# .NET (x86/x64)
  – MS Visual C++ (x86/x64)
 • Драйвери за четец
 • Ръководство за програмиране

Операционни системи

 • Win 2000, Win XP, Win Vista, Win 7
 • Win XP x64, Win Vista x64, Win 7 x64
Responsive Menu Clicked Image