Анкета

Уважаеми клиенти, за да бъдете регистрирани като наши партньори и да получавате преференциални цени, е необходимо да попълните анкетата по-долу.


Фирмата ни вече е партньор на Комитекс ООД и сме работили заедно
Имаме интерес да бъдем партньор на Комитекс ООД

Моля посочете за всяка от групите продукти и услуги, които са обект на Вашият интерес:

Ползвам / познавам

Желая повече информация

Responsive Menu Clicked Image