ACS ACOS3 Microprocessor Card (Combi)

ACS разработва операционни системи за смарт карти (ACOS) като своя интелектуална собственост. Разработена от екип специалисти от ACS, ACOS3 Combi микропроцесорната карта притежава двоен интерфейс, отключващ потенциала на смарт картата. Карта поддържа множество приложения като програми за лоялност, регистрация при паркиране, контрол на достъпа, електронна идентификация и електронно портмоне.
ACOS3 Combi е специфично разработена за разплащателни приложения изискващи висока степен на сигурност.

ACS ACOS3 Microprocessor Card (Combi)

ACS develops smart card operating systems (ACOS) as its intellectual property. Developed by our dedicated team of specialists, the ACOS3 Combi Microprocessor Card is a dual-interface smart card unlocks the potential of a smart card. It enables a single card to support various applications such as loyalty program, parking registration, access control, eID, and electronic purse.

ACOS3 Combi is specifically designed for highly secured payment applications. Featuring a high degree of security, ACOS3 Combi is particularly suitable for secure loyalty programs, identification and e-Purse applications. Likewise, it may be utilized for common payment solutions.

Responsive Menu Clicked Image