SLE5542 е стандартна смарт карта с памет на ниска цена. Предлага 256 байта EEPROM памет плюс 32 х 1 бит защитена памет. SLE5542 е подобрен вариант на SLE4442, съвместима с всички устройства, работещи с SLE4442. Infineon подобрява своите носители на данни до IMEM CMOS технология. IMEM е създадена за сигурност и предлага ненадминати физически и електрически защитни схеми.

Infineon SLE5542

The SLE5542 is a standard, low-cost memory smartcard. It has 256 bytes EEPROM memory plus 32 x 1 bit protection memory. The SLE5542 is a fully-compatible, upgraded version of the SLE4442. Infineon has migrated the data carrier family to the IMEM CMOS technology. IMEM is conceived for security applications and offers unsurpassed physical and electrical protection schemes.

Responsive Menu Clicked Image