EM4205 / EM4305

EM4205/4305 e CMOS базирана карта, която работи на честота 125KHz и може да се позлва както за четене, така и за запис на информация. Използва се основно в системо за контрол на достъп, идентификация на животни. Работният протокол е съвместим с EM4469/4569 фамилия карти. Използва се 100% АМ модулация и Bi-phase и Manchester кодиране на данните.
Чипът съдържа фабрично програмиранн 32 битов UID номер.

Responsive Menu Clicked Image