ACOS6 SAM (Модул за защитен достъп) е разработен да бъде употребен като модул за защитена автентикация или неспецифичен модул за изчисляване на криптограми. Картата може защитено да запаметява криптографски ключове и да генерира криптограми за други приложения или смарт карти. Картата разполага с 32K байта EEPROM памет и напълно отговаря на стандарти ISO7816-1, 2, 3 и 4. Може да запаметява и изпълнява операции с карти като ACOS3, включително взаимна автентикация, криптирано предаване на PIN, защитена комуникация и команди за електронно портмоне с няколкостепенна йерархия на защитен достъп. ACOS6 SAM предлага отлична защита на автентикация, което я прави подходяща за приложение в разплащателни системи.

Responsive Menu Clicked Image