Feitian JavaCOS A22 150K

JavaCOS е FLASH-базирана Java карта с двоен интерфейс, предлагаща 150K енергонезависима памет и 2.7K RAM памет. Картата е създадена за контактни и безконтактни функции, отговаряща на T=0/1 според ISO7816 и T=CL според ISO14443 A/B.
JavaCOS A22 е имплементация на спецификациите Java Card 2.2.2 и Global Platform 2.1.1, работеща с платформата Infineon SLE78. Операционната система отговаря на изискванията за сигурност на стандарти FIPS 140-2 Level 3 и CC EAL5+.
Картата се доставя със стандартни ключове за улеснение на разработката и употреба. JavaCOS A22 се поддържа от безплатна среда за разработка на приложения, налична при запитване.

Responsive Menu Clicked Image