NFC Карта Mifare Ultralight EV1 48 / 128

Ultralight EV1 е NFC чип от Mifare фамилията на NXP. Аналог от NXP NTAG чиповете е NTAG210µ .

Има два варианта на Ultralight EV1 с два капацитета на паметта. По-малкият чип има 48 байта използваема памет (подобно на NTAG210 и NTAG210micro), а по-големият има 128 байта (подобно на NTAG212).

  • Общо памет (bytes): 80 или 164
  • Потребителска памет (bytes): 48 или 120
  • Макс. URL (символи): 40 или 120
  • UID (bytes): 7
  • ECC подпис: Да
  • Парола (32 bits): Да
  • UID ASCII mirror: Не
  • Брояч на сканирания: Не
  • Брояч ASCII mirror: Не
  • Възможност за заключване: Да

• NFC форум: Type 2
• NDEF формат: NDEF Formattable
• Работна честота (Mhz): 13.56
• Скорост данни (Kbit/s): 106 Kbit/s
• Бързо четене: Да
• Валидност на данните (години): 10
• Брой работни цикли: 100000
• Антиколизия: Да
• Стандарт: ISO/IEC 14443 A

• Маркетинг
• Реклама
• Продуктова идентификация
• NFC етикети за щандове
• SoLoMo (social, local and mobile) приложения
• Транспортни билети
• Билети за събития

Responsive Menu Clicked Image