ACOSJ Java Card (Combi)

ACOSJ е операционна система за смарт карти, разработена от ACS. Отговаря на GlobalPlatform картови спецификации и работи с Java Card технологии. ACOSJ предлага сигурна платформа за бърза разработка на приложения за електронно банкиране, електронно разплащане, лоялност, правителствени функции и PKI. Притежава висока скорост на четене и запис и поддържа няколко защитени приложения на една карта. Предлага се като модул или карта.
ACOSJ разполага с мощни криптографски възможности. Те увеличават защитата и ефективността на криптографските операции и управлението на данни, като и двете функции са ключови за отговаряне на изискванията за сигурност на приложенията със смарт карти.

Responsive Menu Clicked Image