ACOSJ Java Card (Combi)

ACOSJ е операционна система за смарт карти, разработена от ACS. Отговаря на GlobalPlatform картови спецификации и работи с Java Card технологии. ACOSJ предлага сигурна платформа за бърза разработка на приложения за електронно банкиране, електронно разплащане, лоялност, правителствени функции и PKI. Притежава висока скорост на четене и запис и поддържа няколко защитени приложения на една карта. Предлага се като модул или карта.
ACOSJ разполага с мощни криптографски възможности. Те увеличават защитата и ефективността на криптографските операции и управлението на данни, като и двете функции са ключови за отговаряне на изискванията за сигурност на приложенията със смарт карти.

ACOSJ Java Card (Combi)

ACOSJ is a smart card operating system developed by Advanced Card Systems Ltd. Compliant with GlobalPlatform Card specifications and powered by Java Card Technology, it provides a secure platform for rapid application development of many value-adding applets, including e-banking, e-payment, loyalty, e-government, and public key infrastructure (PKI). ACOSJ has a fast read/write speed, is highly durable, and can house multiple secure applications. It comes in module and card options.

ACOSJ is equipped with powerful cryptographic capabilities. These enhance the security and performance of cryptographic operations and data management, both of which are essential to fulfilling the security requirements of smart card applications.

Responsive Menu Clicked Image