ACOS5-64 + MIFARE Classic 1K

ACOS5 е криптографска смарт карта, орговаряща на стандарти ISO 7819-1/2/3/4/8/9 и е специално разработена за приложения, използващи публични ключове и за повишаване на сигурността и производителността на RSA криптографски операции с публични ключове, които са важни за PKI смарт карти, електронни подписи и високо ниво на сигурност. ACOS5 разполага с до 64KB EEPROM защитена памет.
Тази версия включва вграден безконтактен чип MIFARE Classic 1K, предлагаща полезна комбинация, намираща приложение в логически и физически контрол на достъп и други подобни приложения.

Responsive Menu Clicked Image