ACS ACOS5-64

ACOS5 е криптографска смарт карта, орговаряща на стандарти ISO 7816-1/2/3/4/8/9 и е специално разработена за приложения, използващи публични ключове и за повишаване на сигурността и производителността на RSA криптографски операции с публични ключове, които са важни за PKI смарт карти, електронни подписи и високо ниво на сигурност. ACOS5 разполага с до 64KB EEPROM защитена памет.
Разработеният от ACS middleware CSP/PKCS#11, достъпен чрез закупуване на ACOS5-64 развоен комплект осигурява съвместимостта на ACOS5-64 криптографската смарткарта с Windows, Linux и OS X среди.

Responsive Menu Clicked Image